Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΣΟΚ???

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του αντιδραστικού νέου Νόμου-πλαισίου γίνεται προσπάθεια για την επιβολή της διάταξης για τις λίστες συγγραμμάτων ,μέτρο που έρχεται να υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Παλαιότερα ο υπεύθυνος διδάσκων επέλεγε τα συγγράμματα που κάλυπταν τη διδαχθείσα ύλη και όχι οι φοιτητές…πλέον όπου έχει ισχύσει το μέτρο οι φοιτητές χρειάζεται να μαντέψουν μέσα από διαφόρους τίτλους βιβλίων ποιο -ένα για κάθε μάθημα- είναι το καταλληλότερο! Δηλαδή ανεξάρτητα αν δε καλύπτεται όλη η υλη από ένα σύγγραμμα ο φοιτητής δικαιούται να πάρει μόνο ένα σε αντίθεση με τα όσα συνέβαιναν στο παρελθόν !Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις φοιτητών όπου θα μπορούσαν επιλέξουν “λάθος” σύγγραμμα και αναγκάστηκαν να πληρώσουν για την αγορά επιπλέον βιβλίων ή για να φωτοτυπήσουν τα βιβλία που οι διδάσκοντες παραδίδουν αλλά και εξετάζουν.
Μέσα και από αυτό το μέτρο γίνεται εμφανής η λογική περικοπών από τις κυβερνήσεις είτε Ν.Δ. είτε του ΠΑΣΟΚ , καθώς απαγορεύει ουσιαστικά στα τυπογραφεία των ιδρυμάτων να διαμοιράζουν δωρεάν τα συγγράμματα που παλαιοτέρα δινόντουσαν ως βοηθητικά στους φοιτητές για το κάθε μάθημα. Υπαγορεύει την διανομή συγγραμμάτων αποκλειστικά από εξωτερικά τυπογραφεία, ακόμη και τα συγγράμματα που παίρναμε συνεπεστέρα όλων από τις εκδόσεις του ΕΜΠ επιδιώκεται να καταργηθούν! Η καθυστέρηση όμως προέρχεται και από το αλαλούμ που προκαλείται καθώς δεν είναι προκαθορισμένος ο αριθμός των βιβλίων που πρέπει να εκδοθούν ,διότι διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές των φοιτητών γεγονότα που οδηγούν σε διανομές συγγραμμάτων ακόμη και μέσα στην εξεταστική αφού τέλος ο νόμος πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στους εκδοτικούς οίκους να καθυστερήσουν τα συγγράμματα για 2 μήνες !
Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών εγγράφων φέρνει το ζήτημα της λίστας συγγραμμάτων όλο και πιο απειλητικά στο προσκήνιο .Στις περισσότερες σχολές που ίσχυσε η διάταξη οι φοιτητές βρέθηκαν προ τετελεσμένου να επιλέξουν ένα από πολλά συγγράμματα για κάθε μάθημα.
Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι αντιδραστικές τους όμως λογικές εναντία στα συμφέροντα των φοιτητών ….εκσυγχρονίζονται! Απροκάλυπτα το ΠΑΣΟΚ στις προγραμματικές του δηλώσεις αναφέρει την πρόθεση του να καταργηθούν τα έντυπα συγγράμματα ,μέσα στη γενικότερη τάση μείωσης των χρηματοδοτήσεων στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα! Έτσι όλοι θα έχουν κατά το ΠΑΣΟΚ πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά συγγράμματα….ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ! Απορίας άξιο :Πως είναι δυνατόν πολυσέλιδα πανεπιστημιακά βιβλία να διαβάζονται μέσα από μια οθόνη ; Έχουν πρόσβαση οι πάντες στη τεχνολογία εκτός σχολής ή θα πρέπει η σχολική βιβλιοθήκη και τα PC LABS να γίνουν το σπίτι μας; Ποιος θα πληρώσει στους φοιτητές τις πολυάριθμες φωτοτυπίες που θα χρειαστεί να βγάζουν;
Ο φοιτητής καταλήγει να βρίσκεται πάλι μέσα σε ένα φαύλο κύκλο ταλαιπωρίας με την αργοπορημένη παράδοση των συγγραμμάτων ,με την γραφειοκρατία και τις περικοπές που γίνονται εις βάρος του! Όμως ο φοιτητής δεν είναι υπεύθυνος να ¨πληρώσει¨ τη νύφη! Ο αρμόδιος για την επιλογή του βιβλίου είναι ο καθηγητής που το διδάσκει πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος και οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι να απαιτούν αλλαγές των συγγραμμάτων μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων !

ΚΑΤΩ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ,
ΝΟΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ